11 de gener de 2008

nens il.lustrats

segueixo amb les il.lustracions que estic fent a la feina, us poso només els personatges i no tota la il.lustració perque el projecte encara no està acabat.

sigo con ilustraciones que estoy haciendo en el trabajo, pongo solo los personages porque el proyecto aún no está terminado.