24 de març de 2011

observant...

observant l'entorn i els canvis que s'apropen sigilosament... en el fons, es veu l'inici d'un camí nou...
observando mi alrededor y los cambios que se acercan... al final, veo el inicio de un nuevo camino...